De 80-20 regel

De 80-20 regel zegt iets over het bereiken van je doelen in relatie tot de kosten die er voor nodig zijn. Het ide is dat met slechts 20% van de kosten al 80% van de doelen is gehaald. Om de resterende 20% van de doelen te bereiken, moet nog 80% van de kosten gemaakt worden. dat kan een reden zijn om tevreden te zijn met slechts 80% van de doelen. Dat scheelt een hoop kosten. In plaats van kosten kan ook doorlooptijd, inspanning, e.d. gelezen worden. Deze regel is niet bruikbaar voor topsporters !

de_80_20regel4

Gruttogehakt

De trekvogels lopen grote risico’s op hun route naar en van hun overwinteringsgebieden. Deze zit vol gevaren. Naast dood gaan van uitputting kunnen de vogels belanden in vangnetten in de Alpen,  in Egypte, op lijmstokken op Malta of gewoon worden gevangen in de Sahel. Meestal belanden ze dan op een bord als een plaatselijke lekkernij, soms als noodzakelijk voedsel om te overleven. Nederland spreekt er internationaal schande van. “Foei, landen ! Neem een voorbeeld aan ons!”, zeggen we dan. Wij hebben namelijk wèl oog voor het belang van de diverse vogeltjes. Behalve natuurlijk als het maaitijd is, dan even niet. Zo kan het gebeuren dat er in mei ongeveer 400 ton aan gruttogehakt wordt gemaakt. Eigenlijk is het half-om want ook de kievit en de tureluur belanden veelvuldig in de gehaktmolen van de maaimachines. Dat doen we dan niet voor de eigen consumptie, maar de boer moet toch ook verdienen ? Bijkomend voordeel is dat de kraaien en meeuwen hun buikjes rond kunnen eten van al dat gehakt in het pas gemaaide veld.

Grutto-Gehaktmolen in werking

Grutto-Gehaktmolen in werking

Verzekeringen en eigen risico

Alle verzekeraars geven u de mogelijkheid om te kiezen voor de hoogte van uw vrijwillig eigen risico. Dat geeft u meer vrijheid, en levert de verzekeraar extra geld op. Geld dat u in uw zak had kunnen houden. Hieronder staat hoe dat zit.

Jaarlijks betaalt u premie voor de ziektekostenverzekering. De hoogte van dat bedrag is afhankelijk van het eigen risico dat u kiest. Maakt u gedurende het verzekeringsjaar medische kosten, dan betaalt u dat zelf, tot het moment dat uw eigen risico op is. De rest betaalt de verzekeraar. Er zit dus een plafond aan uw maximale kosten. Deze zijn de totale premie plus het eigen risico.

Heeft u geen medische kosten dan betaalt u uiteraard alleen uw premie.

Als je dit in een grafiek zet, dan valt er iets heel belangrijks op.

eigenrisico2De lijnen geven de kosten aan voor een bepaald eigen risico. De oranje lijn zijn de kosten bij een eigen risico van 500 euro per jaar. De donkerblauwe lijn die van geen vrijwillige  eigen risico. Tot een hoogte van de medische kosten van ongeveer 650 euro, het omslagpunt, is de oranje lijn, dus een hoog eigen risico, het voordeligst. daarboven is de donkerblauwe lijn, dus geen eigen risico, het voordeligst. Alle overige eigen risico’s zijn dus altijd duurder.

Kortom, kies het hoogste eigen risico, of het laagste, maar nooit een die er tussenin zit, want die is uiteindelijk altijd duurder.

Deze berekening is gedaan op basis van reële premies en eigen risico’s (2016).

Kaart plugins voor wordpress

Er zijn nogal wat kaartplugins te verkrijgen voor WordPress. Mijn voorkeur gaat uit naar een kaartgenerator die gebaseerd is op open-standaarden en open-source.

 

Buidelmees

Baardmannen

Test KML

Kaart met sidebar

{mosmap kml=’20100321_-_rondje_reeuwijk.gpx.gz-1.km?3l’|kmlrenderer=’geoxml’|width=’500′}

{mosmap kml=’test2.kml’|kmlrenderer=’geoxml’|kmlsidebar=’left’|kmlfoldersopen=’1′}

{mosmap kml=’http://tech.reumer.net/images/allservices.kml’|kmlrenderer=’geoxml’|kmlmarkerlabel=’75’|kmlmarkerlabelclass=’kmllabel’|kmlsidebar=’left’}

googlemaps test

Even een test met een googlemaps plugin

googlemap 1

kaartje

{mosmap kml=’http://mytracks.me/mytracks/webservice.php?dir=tracks%2Fadmin%2F&file=route%20delft-balijbos.gpx.gz&kml=track’|kmlrenderer=’geoxml’|kmlscale=’1’|zoomtype=’3D-largeSV}

beheren van tracks : mytracks.me

Er is een nieuwe communitywebsite waar u uw eigen tracks kunt beheren : uploaden, kaarten maken, allerlei wetenswaardigheden van de track tonen, grafieken, profielen, klimsnelheid en vermogen tonen als functie van de tijd of afstand. Probeer het vandaag nog. Inloggen en registreren is simpel.

ga snel naar :www.mytracks.me

Naar Wetenschappelijke namen