Home » De Vogelaarverschrikker » Gruttogehakt

Gruttogehakt

De trekvogels lopen grote risico’s op hun route naar en van hun overwinteringsgebieden. Deze zit vol gevaren. Naast dood gaan van uitputting kunnen de vogels belanden in vangnetten in de Alpen,  in Egypte, op lijmstokken op Malta of gewoon worden gevangen in de Sahel. Meestal belanden ze dan op een bord als een plaatselijke lekkernij, soms als noodzakelijk voedsel om te overleven. Nederland spreekt er internationaal schande van. “Foei, landen ! Neem een voorbeeld aan ons!”, zeggen we dan. Wij hebben namelijk wèl oog voor het belang van de diverse vogeltjes. Behalve natuurlijk als het maaitijd is, dan even niet. Zo kan het gebeuren dat er in mei ongeveer 400 ton aan gruttogehakt wordt gemaakt. Eigenlijk is het half-om want ook de kievit en de tureluur belanden veelvuldig in de gehaktmolen van de maaimachines. Dat doen we dan niet voor de eigen consumptie, maar de boer moet toch ook verdienen ? Bijkomend voordeel is dat de kraaien en meeuwen hun buikjes rond kunnen eten van al dat gehakt in het pas gemaaide veld.

Grutto-Gehaktmolen in werking

Grutto-Gehaktmolen in werking

Naar Wetenschappelijke namen