Home » De Vogelaarverschrikker

Als de mens onderdeel is van het dierenrijk, dan is de auto onderdeel van de natuur

De evolutie heeft de mens gebracht waar die nu is. Met al zijn goede en slechte eigenschappen. Of we daar nu blij mee zijn of niet. Het feit of we daar blij mee zijn (of niet) is trouwens ook een product van de evolutie. Ook uw mening is een product van de evolutie, bijvoorbeeld uw mening over dit stukje.

De evolutie heeft de natuur voortgebracht, met alle vegetatie en diersoorten.  En de mens is daar dus een onderdeel van. Toch wordt steevast gesteld dat  wat de mens doet, afbreuk doet aan de natuur. Maar alle dieren grijpen in in de natuur ! Een bever bijvoorbeeld knaagt een boom om, een vogel verzamelt takken om een nest te bouwen. Een havik pakt een duif. Dat zijn zomaar wat voorbeelden van een dier dat ingrijpt in de natuur. Maar die ingrepen noemen we natuurlijk ook natuur.

Een nest in een boom is een onderdeel van de natuur, terwijl die toch met dierenhanden is aangelegd. Als wij, de mens, een huis bouwen hebben we het over horizonvervuiling en cultuur. Als wij een weg aanleggen hebben we het over teloorgang van het milieu. Als wij met een auto gaan rijden, vervuilen we de natuur. maar de mens is zelf onderdeel van de natuur, en dus is zijn auto ook onderdeel van de natuur. Net zoals het nest van de vogel dat is.

Dat brengt mij tot de stelling : “Als de mens onderdeel is van het dierenrijk, dan is de auto onderdeel van de natuur”.

Omdenken: wat denkt een merel

Zei Shakespeare niet ooit “Ik denk dus ik ben !” ? Hiermee suggererend dat als we denken we bestaan. Maar dat kun je net zo goed omdraaien. “Ik besta, dus ik denk” ! Heb je daar wel eens aan gedacht ? Dat moet de merel ook denken; ik besta, dus ik denk. En waarom zou een merel niet mogen denken ? De natuur verbiedt het ze niet. De mens wel, want die denkt dat hij de enige is die denkt. Dat denkt een merel trouwens ook. Die ziet de rest van de wereld als eten, als het om wormen gaat, of als vijanden als het om roofdieren gaat, en dat is inclusief de mens.

Kun je het volgende voorstellen ? Een merel komt na een lange zomervakantie terug in zijn woonwereld, namelijk de noordelijke sahel (misschien is een merel niet het beste voorbeeld, maar het gaat om het concept, en aangezien jij als lezer vindt dat je bestaat en dus denkt, mag die denk-exercitie niet al te moeilijk zijn). Dus de merel komt na de vakantie thuis in Afrika en vertelt tegen zijn merelvrienden dat hij op een heel mooie plek is geweest, maar het bleek een onbewoond eiland, dus hij had geen zomerliefde gevonden. Maar verder heel leuk, en lekker eten, vooral die groene rupsen waren erg smakelijk. Er waren ook van die kale, bleke tweevoeters die steeds kruimels op de grond gooiden, dus het eten werd hem als het ware toegeworpen.

Vat je hem ? Niet ? De kale bleke tweevoeters zijn mensen, maar de merel heeft het over een onbewoond eiland. Wat hij daarmee bedoeld is dat er op het eiland geen andere merels woonden. Voor een merel is een eiland onbewoond indien er geen andere merels wonen ! Hij zet zichzelf in het centrum van de wereld, net zoals de mens dat doet trouwens.

Gruttogehakt

De trekvogels lopen grote risico’s op hun route naar en van hun overwinteringsgebieden. Deze zit vol gevaren. Naast dood gaan van uitputting kunnen de vogels belanden in vangnetten in de Alpen,  in Egypte, op lijmstokken op Malta of gewoon worden gevangen in de Sahel. Meestal belanden ze dan op een bord als een plaatselijke lekkernij, soms als noodzakelijk voedsel om te overleven. Nederland spreekt er internationaal schande van. “Foei, landen ! Neem een voorbeeld aan ons!”, zeggen we dan. Wij hebben namelijk wèl oog voor het belang van de diverse vogeltjes. Behalve natuurlijk als het maaitijd is, dan even niet. Zo kan het gebeuren dat er in mei ongeveer 400 ton aan gruttogehakt wordt gemaakt. Eigenlijk is het half-om want ook de kievit en de tureluur belanden veelvuldig in de gehaktmolen van de maaimachines. Dat doen we dan niet voor de eigen consumptie, maar de boer moet toch ook verdienen ? Bijkomend voordeel is dat de kraaien en meeuwen hun buikjes rond kunnen eten van al dat gehakt in het pas gemaaide veld.

Grutto-Gehaktmolen in werking

Grutto-Gehaktmolen in werking